Termeni si Condiții

ASPECTE PRELIMINARE

Prezentul Regulament prevede „Termenii și Condițiile” aplicabile contractului perfectat între dumneavoastră și STAILER VIP SERVICES SRL („Emitent”, „noi”, „noi” și „nostru”) ca urmare a achiziționării unui NFT Shine și se aplică utilizării de către dumneavoastră a oricăror produse sau servicii ale Emitentului și altor caracteristici, tehnologii și funcționalități oferite de Emitent prin intermediul unui site web, aplicație sau prin alte mijloace („Serviciile Emitentului”), în legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea serviciilor la care cumpărătorul NFT are acces ca efect al deținerii acestui NFT.

Produsele și serviciile Emitentului vă sunt furnizate sub rezerva acestor Termeni și Condiții, care sunt considerate parte integrantă din contractul încheiat și sunt considerate acceptate integral și întocmai de către Cumpărător. Prin folosirea Site-ului sunteți de acord cu Termenii și Condițiile prezente. În cazul în care nu sunteți de acord cu acestea, încetați folosirea Site-ului imediat.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, schimba sau actualiza prezenții Termeni și Condiții oricând, fără notificare prealabilă, orice modificări fiind valabile și obligatorii de la data publicării lor, fără ca prin aceasta să poată fi invocată modificarea unilaterală și nepermisă a contractului de către una din părți. Vă recomandăm să verificați în mod regulat prezentul document pentru a lua la cunoștință de eventualele schimbări. Modificările vor avea efect imediat dupa publicarea acestora pe Site, fără notificare prealabilă. Folosirea în continuare a NFT Shine si/sau folosirea Site-ului în vederea vizualizării și/sau utilizării beneficiilor rezultând din deținerea NFT după postarea modificărilor confirmă luarea la cunoștință și acceptarea oricăror modificări operate prezenților Termeni și Condiții.

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau întrerupe orice parte a Site-ului, cu sau fără un anunț prealabil, inclusiv dar fara a se limita la intervalul necesar remedierii anumitor nefunctionalitati. Nu vom fi responsabili dacă dorim să exercităm acest drept, cu privire la nicio consecință directă sau indirectă, incluzând dar fără a se limita la orice întrerupere sau întârziere având legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea beneficiilor rezultând din deținerea NFT și/sau vânzarea ulterioară a NFT. Prin acordul cu prezenții Termeni și Condiții luați la cunoștință și acceptați că nu garantăm accesul continuu, securizat și neîntrerupt la Site-ul nostru sau că operarea Site-ului va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Luați la cunosțință că folosirea Site-ului poate fi afectată negativ de numeroși factori sau circumstanțe care pot fi, total sau parțial, în afara controlului nostru, astfel ca orice intarziere sau intrerupere, incluzând dar fără a se limita la orice întrerupere sau întârziere având legătură cu achiziționarea NFT și/sau utilizarea beneficiilor rezultând din deținerea NFT și/sau vânzarea ulterioară a NFT, nu ne poate fi imputată.

Orice informații anterioare și/sau contradictorii prevederilor prezentului Regulament prezentate publicului cu privire la vânzarea pe Platformă a NFT-urilor Shine by Stailer nu sunt opozabile Emitentului. Prezențul Regulament guvernează vânzarea/prezentarea precum și orice alte procese expres stipulate în conținutul prezentei, începând cu data publicării acestuia pe Platformă sau cu data acceptării Regulamentului.

1. Definiții și interpretări

1.1. Definiții

,,Blockchain” – registru contabil informatic care asigura stocarea de criptomonede, tranzacțiile între / cu criptomonede, precum și alte date referitoare la tranzacțiile între criptomonede; ,,Comanda” - operațiunea pe care Cumpărătorul o are la dispoziție și prin intermediul căreia acesta își exprimă intenția de a obține Produsele prezentate pe Platformă și de a achita prețul aferent Produsului.

,,Cumpărător” sau ”Cumpărător inițial” – orice Vizitator care plasează o comandă pe Platformă, pentru a achiziționa Produsele în schimbul plății corespunzătoare Produsului și afișat în dreptul acestuia pe Platformă. Prin comandarea/achiziționarea Produselor, Cumpărătorul declară și garantează că are cel puțin 18 ani. Achiziționarea pe Platformă de către persoane sub vârsta de 18 ani este strict interzisă. Este interzisă, de asemenea, și donarea, vânzarea sau cedarea sub orice formă a NFT-urilor Shine persoanelor sub vârsta de 18 de ani în afara Platformei.

”Cumpărător subsecvent” sau ,,Beneficiar” – subdobânditorul Cumpărătorului din vânzarea inițială (de la Emitent la Cumpărător). Cumpărătorul unui NFT Shine care achiziționează un NFT de la Cumpărător va fi ținut de acești Termeni și Condiții, întocmai precum Cumpărătorul inițial.

,,Drepturi de royalty” – drept de redevență asupra creației, respectiv asupra NFT-urilor, reprezentand contravaloarea procentului de 10% datorata de catre fiecare detinator NFT pentru orice vanzare subsecventă celei inițiale;

,,Emitentul” - este societate comercială cu răspundere limitată numită Stailer Vip Services SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 24, jud. Cluj, nr. înregistrare la ONRC J12/2440/2022, având CUI 46073973.

,,Licitație” – procesul de vânzare în care mai mulți Vizitatori/potențiali Cumpărător concurează pentru achiziționarea unui NFT Shine by Stailer Legendary, având ca rezultat atribuirea acestuia către Vizitatorul/Cumpărătorul care oferă prețul cel mai mare prin plasarea unui ,,bid”/a unei sume de licitat în cadrul Platformei. Prin plasarea ,,bid”-ului, Vizitatorul/Cumpărătorul își manifestă voința de a achiziționa NFT-ul Legendary și își exprimă acordul pentru retragerea sumei licitate în portofelul său virtual. Vor avea loc două licitații. Prima licitație va avea loc exclusiv online, pe platformă, și va fi anunțată de către Emitent pe Platformă. A doua licitație va avea loc în cadrul unui eveniment organizat de către Emitent a cărui dată și locație vor fi anunțate de către Emitent pe Platformă. Accesul la eveniment se va face doar în baza dovedirii deținerii unui NFT Shine. În cadrul evenimentului, se va organiza o licitație la care vor putea participa doar persoanele participante la eveniment. Licitația va avea loc pe Platformă.

,,Minting” - procesul de preluare a unui activ digital și de conversie a fișierului digital într-un activ digital stocat pe blockchain, devenind astfel un bun care poate fi cumpărat și vândut;

,,NFT” sau ,,Non Fungible Token” ( în continuare ,,NFT Shine”) – este un jeton nefungibil care reprezintă o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic. Jetonului, în înțelesul Termenilor și Condițiilor, îi este asociată o fotografie asupra careia Emitentul detine drepturile de proprietate intelectuala și semnată de Cătălin Botezau, acesta fiind consemnat și monitorizat în permanență pe un registru Blockchain (Elrond) pe care va fi încărcat acest NFT anterior primei vanzări, realizate de către Emitent. Re-vânzarea NFT, dupa expirarea perioadei de embargo, va fi posibilă exclusiv prin intermediul aceluiași Blockcain, fără ca prin aceasta să se poată interpreta că deținătorilor NFT (inclusiv dar fără a se limita la Cumpărătorul inițial) le este limitat dreptul de dispoziție ca urmare a voinței unilaterale a vânzătorului, dat fiind faptul că această modalitate de utilizare și/sau tranzacționare a Produsului este intrinsecă acestuia. Folosirea în prezentul regulament a termenilor Produs / Produse va fi înțeleasă ca referindu-se la NFT Shine.

”NFT Shine Legendary” – este un NFT Shine având un regim special de dobândire, conform prevederilor prezentului Regulament, și incluzând anumite beneficii suplimentare. Orice referire din prezentul Regulament la NFT Shine va fi aplicabilă și în ceea ce privește NFT Shine Legendary, cu excepția cazului în care este contradictorie unei prevederi exprese vizând NFT Shine Legendary.

,,Partener” – persoana fizică/juridică care facilitează furnizarea Produselor și/sau prestează Servicii pentru Emitent, incluzând terții care furnizează servicii având legătură cu beneficiile de care pot uza deținătorii NFT;

,,Platforma” - se referă la site-ul www.stailer.io, aparținând Emitentului, prin intermediul căruia va fi acordat accesul la blockchain în vederea vânzării de către Emitent a NFT-urilor Shine și vor fi disponibile beneficiile de care pot uza deținătorii NFT-urilor;

,,Private Sale” – va începe din data de 30 mai 2022, și în cadrul căreia Vizitatorii/Cumpărătorii vor putea achiziționa NFT-ul Shine dorit;

,,Presale” – perioada de timp situată cu 36 de ore anterior Public Sale, ambele urmând a fi anunțate de către Emitent pe Plaformă.

,,Public Sale” - etapa în care NFT-urile Shine se pot achiziționa de către publicul larg, respectiv data care va fi anunțată de către Emitent pe Platformă ca fiind data deschiderii. Această etapă durează maxim o perioadă de 3 luni de la momentul deschiderii;

,,Smart Contract” – contractul inteligent încheiat la distanță între Emitent și Cumpărător, prin care Emitentul transferă în favoarea Cumpărătorului, iar Cumpărătorul își exprimă acordul cu privire la livrarea/vânzarea NFT-ului. Acest tip de contract se execută de la sine, in momentul achiziționării NFT prin intermediul Blockchain, și verifică automat dacă condițiile vânzării sunt satisfăcute, fără intervenția unui terț. Smart Contractul își are fundamentul și utilitatea în blockchain;

,,Vizitator” - poate fi orice persoană care accesează/vizitează/utilizează Platforma, putând plasa comenzi sau comunica cu noi prin intermediul e-mail-ului și/sau numărului de telefon afișat pe Platformă;

,,Whitelisting” - etapa de colectare a datelor cu caracter personal a celor interesați sa achiziționeze NFT-uri Shine by Stailer pentru scopurile prezentate în cuprinsul Politicii de Confidențialitate publicate pe Platformă special pentru această etapă pe care vă rugăm să o aveți în vedere.

1.2. Interpretare

În interpretarea Termenilor și Condițiilor cuvintele la plural includ și singularul precum și invers; un gen îl include și pe celălalt; referirile la o persoană includ și referirile la succesorii acesteia ori dobânditorii legali ai acesteia cu titlu particular, cu excepția cazului în care prin prezenții Termeni și Condiții este reglementată în mod distinct situația dobânditorilor inițiali, față de cei subsecvenți.

2. Produse – NFT Shine

Colecția Shine by Stailer cuprinde o gamă limitată de 8888 NFT Shine unice, a caror detinere va conferi deținătorului (respectiv fie Cumpărătorului inițial fie unui Cumpărător subsecvent, o serie de beneficii.

Dintre cele 8888 NFT Shine emise, vor fi înaintate spre vânzare prin modalitățile prevăzute de prezentul Regulament și publicului larg 8000 NFT Shine. Restul de 888 NFT Shine vor fi reținute de Emitent și vor fi oferite cu titlu gratuit angajaților, colaboratorilor și partenerilor Emitentului, acestea având ulterior aceleași reguli de utilizare și revânzare.

Fiecare NFT va fi numerotat, diferențiindu-se totodată prin imaginea unică asociată fiecărui Produs.

Dintre cele 8000 NFT-uri Shine oferite spre vânzare, un număr de 8 NFT-uri, denumite NFT Shine Legendary, vor încorpora beneficii suplimentare de care pot beneficia deținătorii (respectiv Cumpărătorii inițiali sau, după caz, Cumpărătorii subsecvenți), respectiv vor fi alimentate gratuit în fiecare an cu 8888 lei pentru a fi cheltuiți în saloanele partenere Stailer. În plus, NFT-urile Shine Legendary se vor diferenția prin design-ul grafic, având caracteristici specifice particulare în raport cu celelalte NFT-uri din colecție.

Pentru mai multă claritate, cele 8 NFT-uri Shine Legendary vor avea aceleași beneficii, asemenea celorlalte 8880 NFT-uri Shine, însă vor include suplimentar dreptul de a beneficia de servicii în cadrul saloanelor partenere Stailer, în condițiile și termenii stabiliți pe platformă și/sau de către parteneri, a căror contravaloare anuală va fi de 8888 lei, fără posibilitate de reportare în cazul neutilizării și fără posibilitatea preschimbării în bani.

2.1.1. Cum pot achiziționa Non Fungible Tokens?

NFT-urile pot fi achiziționate prin una din modalitățile derogatorii (Private Sale, Presale, respectiv Licitație) descrise în Cap. 4 din prezentul Regulament, sau, pentru publicul larg, începând cu Public Sale, în condițiile stabilite de către Emitent prin Prezentul Regulament, considerat parte integrantă din contractul încheiat cu Cumpărătorul.

Pentru achiziționarea unui NFT Shine nu este necesară înregistrarea/crearea unui cont de utilizator pe Platformă, însă este necesară conectarea portofelului virtual Maiar DEFI Wallet/Maiar APP (ambele denumite în continuare „Maiar”) în eventualitatea în care plata se efectuează prin monede virtuale, iar în situația achiziționării NFT-urilor cu RON și/sau valută, este necesară inserarea datelor bancare în extensia site-ului procesatorului de plăți Netopia (ex: nume, prenume, număr card, CVV, data expirării cardului). În această din urmă situație, Cumpărătorul va comunica Emitentului datele necesare referitor la portofelul virtual în care va fi transferat NFT-ul achiziționat, asumându-și că acesta îi aparține și poate fi accesat. Alegerea modalității de plată aparține Cumpărătorului.

Achiziționarea unui NFT Shine presupune încheierea unui Smart Contract, prin simpla manifestare de voință, în sensul lansării comenzii ,,Cumpără/Buy” de pe Platforma Emitentului.

Vânzarea, respectiv cumpărarea unui NFT constituie un contract cu caracter aleatoriu, dat fiind faptul că:

(i) fiecare Cumpărător inițial are șansa de a achiziționa un NFT Shine Legendary, incluzând beneficiile suplimentare precizate anterior, fără ca prin aceasta să datoreze un preț suplimentar față de contravaloarea NFT Shine.

Pentru mai multă claritate, sansa de a achizitiona un NFT Shine Legendary se poate concretiza în funcție de momentul și stadiul vânzărilor celor 8000 de NFT -uri, acestea fiind vândute de către Emitent în ordine cronologică, luând în considerare indicativul numeric asociat fiecărui NFT, astfel că orice cumpărător are șansa de a achiziționa NFT-ul Shine Legendary în funcție de momentul la care achiziționează și volumul / executarea celorlalte vânzări, respectiv numerele atribuite fiecărui NFT Shine Legendary, în cadrul succesiunii celor 8000 de NFT-uri oferite spre vânzare de către Emitent. Emitentul își rezervă dreptul discreționar de a individualiza numeric NFT-urile Shine Legendary, fără a le aduce la cunoștința publicului larg anterior vânzării.

Pentru mai multă claritate, 2 NFT-uri Shine Legendary vor fi scoase la Licitație, iar celelalte 6 NFT-uri Shine Legendary pot să fie cumpărate în cadrul tranzacțiilor realizate în cadrul Presale și /sau Public Sale, fără ca Emitentul să își asume obligația de a asigura șansa obținerii cel puțin a unui NFT Shine Legendary în cadrul Presale sau, după caz, în cadrul Public Sale. Astfel, în oricare din cele 2 etape, în funcție de volumul vânzărilor și succesiunea acestora, cele 6 NFT-uri Shine Legendary pot să fie obținute în cadrul Presale și/sau Public sale.

(ii) prețul de vânzare este exprimat în lei, conform art. 2.1.2, însă valoarea NFT-urilor achiziționate poate varia, atât la data vânzării, cât și ulterior, raportat la echivalența prețului stabilit în lei, raportat la valoarea monedei virtuale utilizate în blockchain, respectiv în raport de variațiile de valoare (chiar și în cazul unei variații semnificative) a NFT-ului achiziționat și/sau a monedelor virtuale care pot fi utilizate pentru tranzacțiile în blockchain, aceste împrejurări fiind considerate cunoscute și asumate de către Cumpărători.

Tranzacția de achiziționare a NFT-urilor este procesată cu ajutorul portofelelor virtuale Maiar sau a procesatorului de plăți Netopia. Emitentul nu este responsabil pentru securitatea tranzacțiilor care au loc pe blockchain-ul Elrond prin oricare dintre cele două modalități. Răspunderea privind securitatea tranzacțiilor revine în exclusivitate operatorilor tranzacției.

2.1.2. Cât costă un NFT?

Prețul aplicabil pentru vânzarea inițială al unui NFT este cel afișat pe platformă la data vânzării / cumpărării de către Cumpărătorul inițial și este exprimat în LEI. Tranzactiile de achiziționare pe blockchain a NFT-urilor Shine pot avea loc prin diferite monede de tranzacționare în funcție de opțiunea Cumpărătorului, respectiv prin monede virtuale (ex. EGLD, Bitcoin, Ethereum) sau monedă RON/valută.

NFT-urile Shine vor fi vândute de Emitent la prețul aplicabil în funcție de momentul / etapa în care este achiziționat NFT-ul, exprimat în LEI și convertit de blockchain în EGLD, fluctuația valorii monedelor virtuale fiind asumată și suportată de către Cumpărător.

Prețul de vânzare stabilit de către Emitent diferă în funcție de momentul la care are loc vânzarea, respectiv:

- 1888 lei, în cadrul Private Sale și Presale

- 2222 lei, în cadrul Public Sale, până la epuizarea celor 8000 de NFT-uri oferite spre vânzare

La prețul de vânzare perceput de către Emitent se adaugă orice și toate costurile aferente cumpărării, care vor fi suportate integral de către Cumpărător, inclusiv dar fără a se limita la comisioanele stabilite de către procesatorul de plăți și/sau taxa de mintare („Guest fee”).

2.1.3. Revânzarea NFT. Embargo. Livrare

Pentru 3 (trei) luni începând cu data stabilită pentru Public Sale NFT-urile achiziționate/adjudecate de către Cumpărător de la Emitent nu pot fi revândute, cedate, donate, transferate către o terță persoană („embargo”). Ulterior ridicării acestui embargo, NFT-urile pot fi revândute pe blockchain-ul Elrond, Cumpărătorul asumându-și acest aspect la momentul achiziționării NFT-ului. De asemenea, NFT-urile Shine nu vor putea fi revândute pe Platformă.

La momentul vânzării, Cumpărătorul plătește prețul, iar Emitentul transferă dreptul de proprietate asupra NFT-ului Shine Cumpărătorului.

Cu toate acestea, Cumpărătorul declară în mod expres că înțelege și acceptă ca NFT-ul Shine achiziționat să rămână în detentia Emitentului până la expirarea perioadei de embargo, și anume în portofelul virtual al Emitentului, urmând ca doar ulterior expirării perioadei mai sus amintite NFT-ul Shine să fie transferat în portofelul virtual al Cumpărătorului.

Detinerea NFT-ului de către Emitent pe perioada Embargoului este justificată pentru a asigura respectarea acestei interdicții de revânzare, pe care Cumpărătorul o înțelege și acceptă, și nu afectează în nici un fel transferul dreptului de proprietate în favoarea Cumpărătorului inițial, la momentul plății prețului, cu toate consecințele juridice aferente.

Toate cele 8888 NFT uri Shine (inclusiv cele reținute de Emitent) vor fi restricționate la vânzare, cedare, transfer până expirarea embargo-ului, indiferent de data la care au fost dobândite de către Cumpărătorul inițial.

Beneficiile accesorii NFT Shine, descrise la art. 3, vor putea fi utilizate exclusiv după expirarea perioadei de Embargo.

2.1.4. Minting

Cumpărătorul cunoaște și acceptă faptul că, prin achiziționarea NFT-urilor Shine, acesta nu participa la operațiunea de minting, acestea fiind pre-mintuite de catre Emitent.

Taxa de mintare este percepută de către blockchain-ul Elrond și nu este inclusă în prețul afișat pe Platformă. Emitentul nu răspunde pentru fluctuația taxei de mintare.

2.1.5. Redevență (Royalties)

Emitentul își rezervă dreptul de a beneficia, în mod automat, de o redevență de 10% (Royalties) calculată din prețul vânzării, aceasta fiind datorată pentru fiecare vânzare a NFT-urilor Shine efectuată de către Cumpărător și/sau Beneficiar.

Redevența reprezintă comisionul aplicat fiecărei vânzări ulterioare a NFT-urilor, indiferent de prețul acestuia, fiind datorată de orice Cumpărător al NFT pentru orice transfer al acestuia și transferată în mod automat în portofelul virtual al Emitentului la momentul vânzării. Procentul stabilit se calculează asupra valorii fiecărei vânzări ulterioare, independent de valoarea vânzării inițiale de la Emitent la Cumpărător.

Cumpărătorul și Beneficiarul acceptă în mod expres prevederile art. 2.1.5., asumându-și în mod automat la data achiziționării NFT, obligația de plată a comisionului, cuantumul acestuia și scadența, respectiv modalitatea de reținere a acestuia la momentul revânzării,

3. Beneficii accesorii NFT Shine

NFT-urile Shine sunt strâns legate de beneficiile acordate, aceste beneficii fiind asociate deținerii NFT în portofelul virtual al Cumpărătorului inițial sau, după caz, al celor subsecvenți. Mai concret, Cumpărătorul care a achiziționat un NFT Shine de la Emitent și îl înstrăinează după cele trei luni de embargo, înstrăinează și dreptul de a uza de beneficii, fără să le mai poată accesa ulterior, urmând ca noul Beneficiar să aibă acces la acestea dovedind că este deținătorul NFT Shine.

Beneficiile sunt considerate atașate / accesorii NFT-urilor, le urmăresc pe acestea în portofelul virtual al oricărui Cumpărător s-ar afla și sunt oferite în exclusivitate deținătorului unui NFT Shine.

După achiziționarea unui NFT din colecția NFT Shine și ulterior ridicării embargo-ului, Cumpărătorul, pentru a utiliza de beneficiile aferente NFT-ului, se va loga în aplicația STAILER/pe site-ul www.stailer.ro, prin intermediul contului său deschis în cadrul aplicației STAILER / site-ului www.stailer.ro, ulterior conectându-și portofelul virtual Maiar. Prin introducerea portofelului virtual în aplicația STAILER (disponibilă gratuit pe Android și iOS) / site-ul www.stailer.ro , Cumpărătorul sau Beneficiarul, după caz, va avea acces la anumite beneficii în rețeaua de parteneri STAILER, astfel cum acestea vor fi mentionate si actualizate pe Platforma:

Ø Va dobândi statutul de VIP în comunitatea Stailer;

Ø Tratament preferențial în toate saloanele partenere Stailer -> pentru fiecare salon din rețeaua Stailer, membrului VIP i se va pune la dispoziție o lista cu beneficiile acordate deținătorilor colecției NFT Shine. Acestea pot cuprinde, însă nu se limitează la, tratament preferențial, băuturi, discount-uri oferite în baza NFT Shine, fiind comunicate ulterior pe site-ul www.stailer.ro, în urma conectării contului personal și a portofelului virtual Maiar;

Ø Exclusivitate în deținerea unui NFT Shine;

Ø Asistență virtuală din partea Stailer în legătură cu aplicația Stailer/site-ulwww.stailer.ro și serviciile conexe, disponibilă doar pentru comunitatea VIP;

Ø Prețuri reduse cu până la 35% la saloane participante în programul Stailer Ads;

Ø Cashback: pentru orice serviciu rezervat prin aplicația Stailer/site-ul www.stailer.ro, Cumpărătorul primește 1 Euro rambursare din acel serviciu;

Ø Recenzii GOLD: recenziile oferite de Cumpărătorii NFT Shine au statut special și sunt evidențiate separat în aplicația Stailer, influențând totodată algoritmii de căutare și ordinea de afișare a saloanelor;

Ø VIP Events Guest: Cumpărătorii beneficiază de acces gratuit la evenimentele de beauty organizate de Stailer.

Emitentul garantează Cumpărătorului beneficiile enumerate anterior doar în cadrul rețelei Stailer, exclusiv în baza NFT-ului Shine achiziționat conform Termenilor și Condițiilor și cu respectarea procedurii.

4. Etapele de vânzare

4.1. Private Sale

Începând cu data de 30 mai 2022, Vizitatorii/Cumpărătorii vor putea achiziționa NFT-uri Shine nominal. Cu alte cuvinte, fiecare Vizitator/Cumpărător își va putea alege NFT-ul Shine dorit, cu excepția NFT-urilor Shine Legendary.

Prețul unui NFT-urile Shine în această etapă este de 1888 lei.

Pentru achiziționarea NFT-urilor Shine, Cumpărătorii se înregistrează folosind numele și prenumele, numărul de telefon, adresa pentru portofelul virtual, adresa de e-mail, CNP și adresa de domiciliu, Cumpărătorii asumându-și că solicitarea, prelucrarea și stocarea acestor date este necesară pentru operarea vânzării. Cumpărătorul asumându-și riscul imposibilității de finalizare a vânzării – cumpărării NFT-ului și/sau imposibilitatea exercitării dreptului de proprietate asupra NFT -ului achiziționat, incluzând beneficiile aferente deținerii NFT, în cazul în care introduce date eronate.

Achizitionarea NFT și plata contravalorii acestora se poate realiza în oricare din modalitățile descrise la art. 2.1.1.

Achizitionarea unui NFT Shine in aceasta etapa exclude posibilitatea de a obține, în momentul cumpărării, un NFT Shine Legendary.

4.2. Licitația

4.2.1. Anterior Public Sale, Emitentul va scoate la licitație 1 (un) NFT Shine Legendary, în mod public, pe Platformă.

Licitația va începe la data ulterior anunțată de Emitent în cadrul Platforme.

Prețul de pornire va fi anunțat la momentul anunțării datei licitației.

Înscrierea la licitație se realizează prin plasarea unei oferte (intitulată „Bid”) în cadrul secțiunii special dedicate în Platformă. Licitația va avea loc exclusiv cu ajutorul portofelului virtual Maiar.

Licitația va fi câștigată de Vizitatorul care oferă cel mai mare preț în schimbul NFT-ului, la finalul licitației. Acesta va dobândi proprietatea asupra NFT-ului Shine Legendary la prețul cu care l-a adjudecat în cadrul licitației, fiind ținut totodată de prezentele Termeni și Condiții, inclusiv de, dar fără a se limita la, prevederile art. 2.1.3. Prin participarea la licitație, Emitentul nu garantează Vizitatorilor dobândirea calității de Cumpărător.

Prin plasarea ,,bid”-ului, Vizitatorul/Cumpărătorul își manifestă voința de a achiziționa NFT-ul Legendary și își exprimă acordul pentru retragerea sumei licitate din portofelul său virtual.

În situația în care un alt Vizitator/Cumpărător va licita o sumă mai mare față de cea licitată anterior de primul Vizitator/Cumpărător, acestuia din urmă i se va restitui suma licitată în aceeași zi, în portofelul virtual. Acest mecanism va continua până la finalizarea licitației, urmând ca Vizitatorul/Cumpărătorul cu bid-ul cel mai mare să fie câștigătorul licitației.

4.2.2. Ulterior Public Sale, Emitentul va scoate la licitație inca 1 (un) NFT Shine Legendary, în mod public, pe Platformă.

Emitentul va organiza a doua licitație în cadrul unui eveniment care va avea loc la o dată și locație care vor fi anunțate de către Emitent ulterior prin Paltformă. Accesul la eveniment se va face doar în baza dovedirii deținerii unui NFT Shine. În cadrul evenimentului, se va organiza o licitație, în intervalul orar anunțat în timpul evenimentului (ora de incepere fiind oricand dupa ora anuntata pentru inceperea evenimentului, iar ora de inchidere a licitatiei anterior orei de incheiere a evenimentului) la care vor putea participa doar persoanele participante la eveniment. Licitația va avea loc pe Platformă.

Înscrierea la licitație se realizează prin plasarea unei oferte (intitulată „Bid”) în cadrul secțiunii special dedicate în Platformă. Licitația va avea loc exclusiv cu ajutorul portofelului virtual Maiar.

Licitația va fi câștigată de Vizitatorul care oferă cel mai mare preț în schimbul NFT-ului, la finalul licitației. Acesta va dobândi proprietatea asupra NFT-ului Shine Legendary la prețul cu care l-a adjudecat în cadrul licitației, fiind ținut totodată de prezentele Termeni și Condiții, inclusiv de, dar fără a se limita la, prevederile art. 2.1.3.

Prin participarea la eveniment si/sau la licitația organizata in cadrul evenimentului, Emitentul nu garantează Vizitatorilor dobândirea calității de Cumpărător.

Prin plasarea ,,bid”-ului, Vizitatorul/Cumpărătorul își manifestă voința de a achiziționa NFT-ul Legendary și își exprimă acordul pentru retragerea sumei licitate din portofelul său virtual.

În situația în care un alt Vizitator/Cumpărător va licita o sumă mai mare față de cea licitată anterior de primul Vizitator/Cumpărător, acestuia din urmă i se va restitui suma licitată în aceeași zi, în portofelul virtual. Acest mecanism va continua până la finalizarea licitației, urmând ca Vizitatorul/Cumpărătorul cu bid-ul cel mai mare să fie câștigătorul licitației.

4.3. Presale

Perioada de Presale are loc cu 36 de ore înainte de data stabilită pentru Public Sale. Acestea vor fi anunțate de către Emitent pe Platformă.

Vizitatorii/Cumpărătorii pot achiziționa NFT-urile Shine în această etapă la prețul de 1888 lei. Cumpărătorii nu își vor putea alege NFT-urile Shine dorite, acestea alocându-se fiecărui Cumpărător în ordinea numerotării acestora. Cumpărătorii care achiziționează NFT-uri în etapa Presale au șansa de a obține un NFT Shine Legendary, în funcție de volumul și succesiunea vânzarilor NFT -urilor oferite spre vânzare de către Emitent, fără ca emitentul să garanteze că în această etapă se poate dobândi unul sau mai multe NFT Shine Legendary.

Pentru achiziționarea NFT-urilor Shine, Cumpărătorii se înregistrează folosind numele și prenumele, numărul de telefon, adresa pentru portofelul virtual, adresa de e-mail, CNP și adresa de domiciliu, Cumpărătorii asumându-și că solicitarea, prelucreare și stocarea acestor date este necesară pentru operarea vânzării. Cumpărătorul asumându-și riscul imposibilității de finalizare a vânzării – cumpărării NFT-ului și/sau imposibilitatea exercitării dreptului de proprietate asupra NFT -ului achiziționat, incluzând beneficiile aferente deținerii NFT, în cazul în care introduce date eronate.

Achizitionarea NFT și plata contravalorii acestora se poate realiza în oricare din modalitățile descrise la art. 2.1.1.

4.3. Public sale

Perioada de Public Sale va fi anunțată de către Emitent pe Platformă. Aceasta durează până la epuizarea colecției de cel mult 8000 de NFT-uri Shine oferite spre vânzare, dar nu mai mult de 3 luni de la data deschiderii acestei etape.

La momentul începerii Public Sale prețul aplicabil, în toate cazurile, este de 2222 lei. Pentru claritate, în etapa de Public Sale, Cumpărătorii nu își vor putea alege NFT-urile Shine dorite, acestea alocându-se fiecărui Cumpărător în ordinea numerotării acestora. Toți cumpărătorii care achiziționează NFT-uri în etapa Public sale au șansa de a obține un NFT Shine Legendary, în funcție de volumul și succesiunea vânzarilor NFT -urilor oferite spre vânzare de către Emitent.

Achizitionarea NFT și plata contravalorii acestora se poate realiza în oricare din modalitățile descrise la art. 2.1.1.

5. Dreptul de retragere

Cu ocazia achiziționării unui NFT Shine, Cumpărătorul înțelege că tranzacția finalizată conduce la imposibilitatea de exercitare a unui drept de retragere, conform prevederilor art. 16 din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cu alte cuvinte, tranzacția odată efectuată este ireversibilă.

Cumpărătorul își exprimă în mod valabil consimțământul cu privire la informarea pierderii dreptului de retragere prin achiziționarea unui NFT Shine prin intermediul Platformei.

Cumpărătorul și/sau Beneficiarul are în vedere la achiziționarea NFT Shine că, la fel ca orice altă achiziție a unui NFT sau a unei criptomonede de pe un blockchain, tranzacția NFT-urilor Shine reprezintă o investiție de risc care poate conduce atât la câștiguri, cât și la pierderi financiare. Având în vedere instabilitatea pieței criptomonedelor, nu există nici o certitudine cu privire la valoarea unui NFT Shine, iar Emitentul nu garantează valoarea de piață a acestora, la data primei vânzări și/sau ulterior acesteia, neavând are nicio obligație în ceea ce privește variația prețului NFT ulterior primei tranzacții, existând posibilitatea ca valoarea NFT Shine să fluctueze semnificativ. În consecință, Cumpărătorul și/sau Beneficiarul își asumă la momentul achiziționării riscul eventualei deprecieri valorice a NFT-ului achiziționat, fără ca eventualele fructuații ale valorii, indiferent de cuantumul acestora, să poată fi considerate cauze de impreviziune.

Toată colecția de NFT-uri Shine este publicată în exclusivitate pe blockchain-ul Elrond, tranzacțiile având loc direct pe acesta, iar nu în cadrul Platformei.

6. Drepturile de proprietate intelectuală

Emitentul deține toate drepturile asupra NFT Shine, asupra codurilor, tehnologiei, algoritmilor folosiți, asupra Platformei, elementelor auxiliare. De la această prevedere sunt exceptate drepturile de folosință neexclusivă pe care le dobândește Cumpărătorul asupra NFT Shine odată cu achiziționarea acestuia, iar prin utilizarea/accesarea și/sau comandarea/achiziționarea de pe Platforma NFT Shine, Vizitatorul/Cumpărătorul înțelege și acceptă limitările descrise în prezentul paragraf.

Vizitatorul/Cumpărătorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile/produsele oferite de Emitent pe Platformă pot conține informații confidențiale și se află sub dreptul de proprietate al Emitentului.

De asemenea, este interzisă orice fel de modificare adusă NFT Shine Sunt interzise, de asemenea, copierea, preluarea, exploatarea, reproducerea sub altă formă/alt format, alterarea, înregistrarea pe blockchain-uri neautorizate, uzitarea în scop publicitar altul decât cel folosit de Emitent și Partenerii săi, uzitarea acestora în orice fel de scopuri ilegale ori care conduc la încălcarea drepturilor Emitentului/Partenerilor săi ori terților.

Vizitatorii/Cumpărătorii înțeleg și agreează faptul că Emitentul este singurul care poate oferi beneficii în baza NFT Shine și care poate reține și dispune de drepturile de redevență (royalty).

7. Răspundere, declarații și garanții

Cumpărătorul/Vizitatorul declară faptul că:

(i) utilizează Platforma cu bună-credință și pe răspunderea acestuia, cu respectarea întocmai a prezenților Termeni și Condiții;

(ii) a obținut de la Emitent informații corecte, complete și conforme;

(iii) cunoaște că blockchain-ul pe care au loc tranzacțiile fluctuează în privința valorii și faptul că tranzacția poate lua forma unei investiții cu risc, respectiv își asumă în integralitate tranzacția în ceea ce îl privește;

(iv) înțelege că Emitentul nu garantează achiziționarea unui NFT Shine ulterior achiziționării voucherului și că îi revine în integralitate responsabilitatea de a achiziționa NFT Shine în timp util și în limita stocului disponibil;

(v) înțelege că Emitentul nu definește limitele riscurilor aferente tranzacțiilor care vor avea loc pe blockchain-ul Elrond;

(vi) Emitentul nu garantează funcționarea fără impedimente a Platformei;

(vii) Emitentului nu i se va putea atrage răspunderea pentru încălcarea securității generată de tranzacționarea online.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Platforma este utilizată cu scopul de a facilita achiziționarea NFT Shine, iar tranzacția efectivă are loc pe blockchain-ul Elrond.

Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Platforma este pusă la dispoziția sa fără garanții.

Emitentul nu răspunde pentru nici un prejudiciu adus Platformei, NFT-urilor, tranzacțiilor ori altor operațiuni care au loc pe Platformă cauzate de viruși, de atacuri cibernetice, valuri de malware ori alte asemenea, precum nici din cauza unui alt tip pierdere/ alterare/ corupere generată de o terță parte, alta decât Emitentul, și Partenerii acestuia, ca urmare a utilizării Platformei.

Cumpărătorul declară că nu va utiliza Platforma în următoarele scopuri:

(i) Publicare, postare, distribuire sau orice fel de transmitere de mesaje, materiale, fotografii, materiale video, comentarii sau informații ilicite, calomnioase, obscene, abuzive, care incită la ură sau sunt prejudiciabile Emitentului în orice alt mod;

(ii) Obținerea accesului neautorizat către alte sistemele informatice;

(iii) Încălcarea oricăror prevederi legale.

(iv) Încercarea de a modifica/altera/afecta în orice mod Platforma, NFT-urile sau orice alt conținut susținut de Emitent;

(v) Încărcarea sau orice formă de transferare sau adăugare a unor fișiere corupte sau a unor fișiere care conțin viruși, spyware, malware sau orice alt fel de program sau material informatic similar care poate deteriora/limita sau sista funcționalitatea Platformei, NFT-urilor și/sau a tranzacțiilor;

Emitentul nu este răspunzător pentru:

(i) Nici un prejudiciu de ordine patrimonială/morală datorată nerespectării prezenților Termeni și Condiții;

(ii) Orice pierdere sau corupere a NFT Shine sau a altor date ale Vizitatorului/Cumpărătorului, dacă respectiva pierdere/corupere nu este cauzată in mod exclusiv si cu rea-credinta de catre Emitent;

(iii) Niciun fel de daune directe/indirecte inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, câștiguri nerealizate și/sau nefructificarea unor investiții sau orice alte pierderi similare suferite de Vizitator/Cumpărător ca urmare a lipsei de folosință a Platformei sau de calitatea necorespunzătoare a serviciilor;

(iv) Riscurile de securitate pe care le prezintă tranzacționarea online;

(v) Funcționarea corespunzătoare a ordonatorului de plăți, a blockhain-ului sau a portofelelor electronice folosite de Cumpărători/Vizitatori;

(vi) Pierderile generate de erorile Cumpărătorului/Vizitatorului, de accesarea neautorizată sau de utilizarea necorespunzătoare a Platformei, de defectarea software-ului, a serverului sau a oricăror spații de stocare a datelor privitoare la tranzacție.

(vii) Pierderea accesului la portofelul virtual, cheii de acces a portofelului virtual, datelor de identificare și/sau orice impediment/imposibilitate/eroare în ceea ce privește accesarea portofelului virtual și a monedelor financiare/NFT-urilor/resurselor integrate în acesta de către Cumpărător/Vizitator/Beneficiar.

Cumpărătorul înțelege faptul că NFT-urile există și sunt protejate doar dacă sunt înregistrate într-un blockchain. Transferurile de drepturi asupra NFT-urilor sau vânzările ulterioare celei principale și care au loc pe blockchain-ul Elrond nu pot fi afectate sau controlate în vreun mod de către Emitent.

Emitentul nu garantează câștiguri financiare prin achiziționarea și / sau tranzacționarea NFT-urilor lansate de acesta. Cumpărătorul își asumă toate riscurile privitoare la fluctuația de piață, la tranzacțiile efectuate în legătură cu NFT-urile lansate de Emitent și recunoaște că Emitentul nu este răspunzător pentru orice pierderi financiare în legătura cu NFT-urile lansate de acesta.

Emitentul nu oferă niciun fel de consiliere financiară sau de investiții. Ca și în cazul oricăror decizii financiare sau de investiții, Cumpărătorul/Vizitatorul/Beneficiarul este ținut să efectueze propria cercetare și investigație de due diligence, pentru a evalua în mod corespunzător beneficiile și riscurile oricărei investiții sau tranzacții financiare efectuate pe sau în legătură cu NFT Shine. De asemenea, este recomandat ca acesta să solicite sfatul și îndrumarea contabililor calificați, consilierilor financiari, consilierilor fiscali, consilierilor juridici și consilierilor de investiții, în legătură cu orice investiție sau tranzacție financiară efectuată pe sau în legătură cu NFT Stailer.

Emitentul nu garantează disponibilitatea NFT-urilor într-o anumită locație sau pentru o anumită perioadă de timp.

8. Protecția datelor cu caracter personal / Politică de confidențialitate

Prin înscrierea și participarea la Licitație, , Presale și Public Sale, Participanții declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Emitentului (cu datele de identificare mai sus mentionate), sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: participarea la licitație, înscrierea, participarea și vânzarea în etapa de Presale, vânzarea în Public Sale și transferul NFT-ului Shine în portofelul virtual ulterior expirării embargoului, asigurarea beneficiilor accesorii NFT-ului Shine, asistență în ceea ce privește NFT-urile Shine și portofelele virtuale, comunicarea de materiale de informare privind NFT-urile Shine. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal (incepand cu 25 mai 2018). Emitentul se obligă ca datele personale să nu fie transferate într-un stat care nu asigură un nivel adecvat de protectie.

Emitentul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/2018, prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal stocate pe durata înscrierii la licitație și/sau la etapa de pre-sale și ulterior acesteia. Ca atare, Emitentul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor, după caz, și să le prelucreze conform legislatiei in vigoare. De asemenea, Datele acestora nu vor fi transferate altor categorii de destinatari.

Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se inscriu în vederea achiziționării NFT-urilor Shine și/sau achiziționează NFT-uri Shine, conform prezenților Termeni și Condiții, indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu au efectuat în final operațiunile mai sus menționate.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare:

(i) Datele cu caracter personal ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor sunt prelucrate in temeiul relației contractuale stabilite prin acceptarea prezenților Termeni și Condiții în scopul înscrierii și participării la licitație, a înscrierii și participării la etapa de Presale, respectiv a achiziționării NFT-urilor Shine în orice etapă, în scopul transferării NFT-ului Shine în portofelul virtual, asigurării beneficiilor accesorii NFT-ului Shine, comunicării de materiale de informare privind NFT-urile Shine, solutionarii plangerilor formulate de aceștia in legatura cu activitățile mai sus amintite.

(ii) Datele Cumpărătorilor și/sau Beneficiarilor sunt prelucrate si in vederea indeplinirii obligatiilor legale care incumba Emitentului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare – în ceea ce privește datele precum nume, prenume, adresă de domiciliu).

(iii) Datele Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor pot fi prelucrate de Emitent si in contextul solutionarii cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligatiei legale ce ii revine potrivit legislatiei specifice.

(iv) Emitentul poate prelucra date si in scopul solutionarii altor plangeri decat cele mentionate mai sus la punctele (i) si (iii), formulate de persoanele care se considera vatamate, in temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Emitentul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apararea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prezenților Termeni și Condiții pentru apararea in instanta si/sau initierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Emitentului.

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obtinute direct de la persoanele vizate si includ: nume, prenume, IP, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de domiciliu, adresa pentru portofelul virtual.

Furnizarea acestor date este necesara pentru executarea contractului, respectiv pentru participarea în etapa de Presale și tranzacționarea NFT-urilor Shine.

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara executării Contractului (vânzarea NFT-ului Shine, transferarea detenției NFT-ului Shine, respectiv asigurarea beneficiilor), iar ulterior, in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, inclusiv, dar fara limitare la, legislatia finaciar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare.

Emitentul nu este responsabil pentru datele colectate de blockchain-ul Elrond, de companiile care au pus la dispoziția Cumpărătorului/Beneficiarilor portofelele virtuale, respectiv de datele colectate de către societatea cu atribuții de procesator de plăți.

In calitate de persoane vizate de activitatile de prelucrare, acestea beneficiază de urmatoarele drepturi conform prevederilor legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal:

a) acces la date: puteti solicita si primi o confirmare de la Emitent cu privire la detaliile prelucrarilor de date (ce date prelucram si in ce scop, unde si cat timp le stocam, cine are acces la ele etc);

b) rectificare: daca datele pe care le utilizam sunt inexacte sau incomplete le puteti actualiza printr-o cerere (exemplu: daca v-ati schimbat adresa de e-mail ne puteti contacta pentru a actualiza aceste date). Acest drept poate fi exercitat impreuna cu cel de restrictionare sau cu cel de opozitie;

c) stergere: puteti solicita sa stergem o parte sau toate datele pe care le avem despre dumneavoastra.

Important! Nu vom putea da curs cererii in toate cazurile (exemple: legea ne obliga sa pastram datele o anumita perioada; datele ne sunt utile pentru un interes legitim precum apararea unui drept in instanta);

d) restrictionare: puteti solicita sa nu utilizam datele care va privesc, ci doar sa le stocam pana la rezolvarea unei alte solicitari pe care ne-ati transmis-o si anume:

➢ solicitare de rectificare a datelor;

➢ opozitie fata de stergerea datelor in situatia unei prelucrari ilegale;

➢ solicitarea de furnizare a anumitor date pentru apararea unui drept;

➢ opozitie fata de prelucrarea datelor – a se vedea pct. (f) de mai jos.

e) portabilitate: puteti cere ca datele pe care ni le-ati furnizat sa va fie comunicate pe un suport utilizat in mod curent, intr-un format care poate fi citit automat. De asemenea, puteti cere ca datele care va privesc sa fie trimise catre un alt operator.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru datele prelucrate anterior in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru derularea contractului incheiat cu noi si doar daca datele sunt prelucrate prin mijloace automate.

f) opozitie: va puteti opune prelucrarilor de date derulate pe baza interesului nostru legitim.

Important! Legea ne obliga sa dam curs cererii doar pentru prelucrarile realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiti e-mailuri cu reclame de la noi ne puteti solicita dezabonarea). In celelalte cazuri ȋn care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță va solicităm sa ne explicati si de ce va opuneti prelucrarii atunci cand formulati cererea, pentru a lua o decizie finală.

g) procesul decizional automatizat: ca regula, aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, daca aceasta produce efecte legale sau va afecteaza similar, intr-o masura semnificativa (exemplu: refuzul automat de a incheia un contract cu dumneavoastra, bazat pe o prelucrare automata de date).

In cazul proceselor decizionale automate utilizate, asa cum acestea sunt descrise mai sus, aveti dreptul de a contesta decizia, de a va exprima punctul de vedere si de a obtine o verificare din partea unui factor uman potrivit detaliilor din Regulament.

h) retragerea consimtamantului: daca prelucram datele pe baza consimtamantului dumneavoastra, il puteti retrage oricand, pe baza unei cereri scrise și semnate, transmite la adresa de e-mail suport@stailer.io.

Important! Retragerea consimtamantului va avea efect doar pentru viitor. Prelucrarile efectuate in alt scop, cum ar fi executarea contractului, nu vor fi afectate de retragere.

i) plangere: daca sunteti nemultumit, va puteti adresa oricand Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania) sau instantelor competente.

La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Emitentul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevazute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participantii inscrisi la Campanie vor trimite Emitentului la adresa e-mail: suport@stailer.io, o cerere intocmita in formă scrisa, datată si semnată.

Participantii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri).

Pentru mai multe informatii in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastra, va puteti adresa Emitentului la următoarea adresă: suport@stailer.io.

Prin accesarea Platformei în vederea participării la etapele de de vânzare și licitație, respectiv prin achiziționarea NFT-ului Shine, Participantul își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile, condițiile și termenele mai sus menționate.

9. COOKIES

Vizitatorul/Cumpărătorul cunoaște și consimte că, la momentul accesării serviciilor noastre prin Platformă, putem utiliza cookie-uri, in scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat in prealabil, accesul la promoții si concursuri rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrați, fără a fi nevoie sa te înregistrezi la fiecare vizita, fără a ne obliga prin prezenta la organizarea de concursuri sau promoții dedicate exclusiv utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil. De asemenea, folosim cookies pentru a măsura parametrii de audienta, trafic si numărul de accesări.

Cookie-uri incluse in acest website care nu necesita consimțământ

Cookie-urile obligatorii, cunoscute sub numele de cookie-urile "strict necesare", permit funcționalități fără de care utilizarea website-ului in scopul dorit ar fi imposibila. Aceste cookie-uri sunt utilizate exclusiv de această Platformă si sunt, prin urmare, cunoscute sub numele de "cookie-uri primare". Ele sunt salvate numai pe device-ul Vizitatorului/Cumpărătorului in timpul navigării. Un exemplu in ce privește necesitatea utilizării cookie-urilor strict necesare este asigurarea faptului ca ceea ce Vizitatorul/Cumpărătorul vede pe ecran corespunde volumului de date pe care il poate gestiona conexiunea sa la Internet. Mai mult, un cookie de acest gen este utilizat pentru a stoca consimțământul Vizitatorului/Cumpărătorului in ce privește utilizarea cookie-urilor pe Platformă.

Consimțământul Vizitatorului/Cumpărătorului nu este necesar pentru utilizarea cookie-urilor strict necesare.

Cookie-uri primare care necesită consimțământ

Cookie-urile care din punct de vedere juridic nu sunt esențiale pentru utilizarea Platformei. îndeplinesc totuși funcții importante. Fără aceste cookie-uri, funcționalitățile care permit utilizarea cu ușurință a serviciilor noastre, cum ar fi autentificarea sau accesare contului personal, nu vor mai fi disponibile.

UTILIZAREA IN ACEST WEBSITE A COOKIE-URILOR PROCESATE DE TERTI CARE NECESITA CONSIMTAMANT

Această Platformă integrează conținut aparținând unor furnizori de servicii terți. Acești furnizori de servicii terți pot plasa cookie-uri in timp ce Vizitatorul/Cumpărătorul vizitează Platforma, prin aceasta pot obține informații cu privire la acest fapt. Daca aveți nevoie de mai multe informații despre modul in care acești furnizori de servicii terți utilizează cookie-urile, vă rugam sa accesați website-urile acestora. Daca nu dorești să accepți deloc cookie-uri, atunci poți configura acest lucru direct in browser.

Folosim serviciile in scopuri de marketing si pentru a-ti trimite oferte personalizate în legătură cu NFT Shine.

10. Dispoziții finale

Accesarea și/sau utilizarea Platformei precum și achiziționarea NFT Shine de pe aceasta valorează acceptul ferm și neechivoc dat de către Cumpărător a Termenilor și Condițiilor echivalând cu un contract valabil încheiat.

Orice comportament fraudulos care este în măsură să afecteze fie imaginea Platformei, a Emitentului sau a Partenerilor Emitentului este strict interzis. Emitentul are dreptul de a restricționa accesul pe Platforma oricărui Vizitator/Cumpărător care prezintă o atare conduită, având drept de apreciere discreționară in aceasta privință. Suplimentar, frauda sau tentativa de fraudă vor fi raportate și pedepsite în conformitate cu legislația în vigoare.

11. Revizuirea

Emitentul își rezervă dreptul de a revizui sau suplimenta Termenii și Condițiile în conformitate cu modificările legislative sau actualizarea acestora conform dezvoltării afacerii Emitentului. Emitentul nu va notifica Vizitatorii/Cumpărătorii despre modificările aduse Termenilor și Condițiilor, însă va publica varianta actualizată pe Platforma sa. Tranzacțiile vor fi guvernate de varianta publicată pe Platformă la data achiziționării Produselor.

12. Legea română

Termenii și condițiile precum și toate tranzacțiile încheiate pe Platformă vor fi guvernate de legislația română și în conformitate cu aceasta. Părțile agreează să se supună jurisdicției instanțelor judecătorești competente de la sediul Emitentului pentru soluționarea eventualelor litigii.

13. Contact

Pentru situațiile în care Vizitatorii, Cumpărătorii și Beneficiarii necesită lămuriri cu privire la conținutul sau întinderea conținutului acestor Termeni și Condiții, ne puteți contacta la adresa de e-mail suport@stailer.io.